Fitxa tècnica (actualitzada Setembre 2018)

Descripció
Sala ubicada a la caixa escènica del Teatre Metropol.
Escenari a peu pla, sense inclinació. El públic està situat en una graderia, sota la jàcena. Possibilitat de
muntar gradería al voltant de l’escenari per donar cobertura a espectacles en format frontal, a dues,
tres i quatre bandes.. La cabina tècnica està situada a l'última fila de la grada, amb visió frontal directa
de l’escenari.
Localització
ADREÇA
Carrer Armanyà núm. 11. 43004 Tarragona.
ITINERARI DE RUTA
AP7 sortida 33 > Plaça Imperial Tarraco > Rambla Nova > C/Unió > C/Armanyà
Mides
AMPLADES
· De gàbia de contrapesos a paret: 11,80m. mínim
· Lliure fins a pinta: 9,55m. mínim
· Entre cametes: 7,60m.
ALÇADES
· Pinta: 13,96m.
· Jàcena: 3,98m.
· Útil sota ponts: 7,42m.
FONDÀRIES
· Total (escenari + públic): 13,20m.
· Primera fila a foro: 6,60m.
· Línia 0 (primera cameta) a foro: 5,40m.
Accés càrrega
ACCÉS PRINCIPAL
· Directe al darrera de la graderia de públic.
· Alçada del moll: mínim 0,57m., màxim 0,76m.
· Amplada: 5,05m.
· Alçada lliure: 3,26m.
· Amplada mínima passadís:
· 0,69m. a 1,92m. d’alçada
· 0,85m. a terra.
ACCÉS LATERAL
· Pel pati del teatre, a peu pla del carrer.
· Porta de pas de 1,50 x 2,13m.
Serveis
CAMERINOS
Dos al segon pis. Fins a nou persones equipats amb tres dutxes, rentamans i WC. Aigua calenta.
PIANO
Pleyel mitja cua
Maquinaria escénica
PINTA
· Pinta a la italiana.
· 54 recs
· 26 recs contrapesables
· Distància entre recs: 150mm
· Alçada de pinta 13,96m
BARRES
· 18 barres contrapesades
· 17 barres manuals
· 3 electrificades (contrapesades) (7,27,51)
· Diametre: 50mm
· Llargada: 9m.
VESTIMENT ESCÈNIC
· 8 jocs de cametes (1,50 x 8m 2.60 x 8m)
· 4 bambolines
· Teló de fons negre
· Ciclorama
TERRA
· Fusta de 42mm. de gruix
· Trapes practicables 1,50 x 0,81m.
· Escotilló 1,10 x 0,59m.
· Tapís de dansa negre 10 x 9m.
TREBALLS A ALÇADA
· Escala alumini de tisora 10 esglaons + ploma (alçada màxima 5m.)
Electricitat
POTÈNCIES
· Màxima sumultània total: 425 Kw
· Màxima limunotècnia: 400 Kw.
· Subministrament eventual:
· 160 kVA (250 A, 380/220V, 3F+N+T) sota l’escenari
· 20 kVA (32 A, 380/220V, 3F+N+T) sota l’escenari
CAIGUDA DE TENSIÓ
· Encesa dels llums d’emergència autònoms
· Arrancada de l’electro-generador de 250kVA que subministra energia als dimmers i altres
PRESA DE TERRA ÚNICA
Luminotècnia
BARRES ELECTRIFICADES
· Primera: -2,05m (desde línea zero [barra 37])
· Segona: 1,50m (desde línea zero [barra 37])
· Tercera: 4,50m (desde línea zero [barra 37])
PATCH
· Mural, schuko mascle-schuko femella
· Circuïts al patch: 112, 15 A
REGULACIÓ
· 60 canals 3 kW Kelvin Light Aaron, analògics
· DEMUX Kelvin Ligth 60 canals
· Splitter LT
LÍNIES DIRECTES
· 12 línies de 15A 220V monofàsic, al patch
LLUMINÀRIES
· 10 PC 1Kw Robert Juliat 306H
· 10 Fresnels 1Kw Robert Juliat 306H
· 12 Viseres per a Robert Juliat 306H
· 2 Retalls Robert Juliat 614S 13º/42º
· 4 PC 2Kw ADB C203 (sense viseres)
CONTROL
· Cabina a la última fila de la grada. Darrera del públic.
· Taula: LT Hydra Sky
· Línia de senyal: DMX 512 XLR 5 pin
SO
CONTROL
· Cabina a la última fila de la grada. Darrera del públic.
· Taula digital Yamaha 03D, 8 mic in, 10 line in, LR, 4 bus, 4 aux pre/post. Procés de dinàmica, efectes
i eq paramètric de 4 bandes per canal. Memòria d’escenes.
INFRASTRUCTURA
· Línies d’escenari a cabina: 12 envios + 6 retorns, balancejades, XLR, caixetí a escenari
AMPLIFICACIÓ
· Etapes de potència: 2 JBL MPX 300, 300+300 W
· Recintes acústics: 2 JBL M360 MK II
· Monitors d’escenari: 2 falques JBL MR802
MICROFONIA
· 2 Shure SM58
· 1 Shure SM57
· 2 AKG C1000
· 1 inalàmbric LINE 6
· 2 peus de micro amb jirafa K&M
INTERCOMUNICACIÓ
· Estació HME RP 755, amb matrix 12 x 4. Auricular Beyer DT-108K 109.00
· 3 punts de connexió: 2 a escenari i un a cabina

Logos dels patrocinadors